Projekt LOGOT

komplexní řešení pro logistiku a nákup s prvky Průmyslu 4.0

POKROČILÉ LOGISTICKÉ NÁSTROJE

Projekt LOGOT obsahuje pokročilé nástroje pro optimalizaci logistických procesů a tím maximalizaci její efektivity

AUTOMATIZACE NÁKUPU

Projekt LOGOT obsahuje pokročilé nástroje pro automatizaci nákupních procesů a tím vám pomůže maximalizovat jejich efektivitu

OPTIMALIZACE NÁKLADŮ E-COMMERCE

Projekt LOGOT obsahuje nástroje pro snížení a optimalizaci nákladů v e-commerce

Co je LOGOT?

Aktuálně vyvíjené řešení LOGOT je automatizované řešení pro nákup a logistiku nové generace s prvky
Průmyslu 4.0. Název LOGOT vznikl spojením dvou slov (logistika a robot) a asociuje filosofii celého řešení – zvýšení míry automatizace logistických a nákupních procesů pro zvýšení konkurenceschopnosti.

Funkce řešení LOGOT

Řešení LOGOT nabízí řadu funkcí pro automatizaci a optimalizaci nákupních a logistických procesů

ADRESOVANÝ SKLAD A VYHLEDÁVÁNÍ ZBOŽÍ

Adresování skladu a následná optimalizace ukládání zboží je řízena pomocí speciálního software nainstalovaného na ručních bezdrátových čtečkách. Systém také obsahuje softwarovou nadstavbu pro sběr dat pomocí IoT.

AUTOMATIZACE CENOTVORBY A SORTIMENTU

Systém umožňuje zjistit, které zboží dostupné na trhu nemáte v nabídce a obsahovat nástroje pro jeho automatické zařazení.
Systém také dokáže spočítat optimální cenu a správnou dostupnost u nabízeného zboží.

OPTIMALIZACE PROCESŮ OSOBNÍHO VÝDEJE ZBOŽÍ

Pořadový systém nové generace, který slouží pro přímé vydávání zboží zákazníkům, zpracování objednávek z e-shopu a sběr dat. Také řídí činnosti na skladě podle spravovaných objednávek.

AUTOMATIZACE NÁKUPU ZBOŽÍ OD DODAVATELŮ

Systém stáhne přehledy zboží jednotlivých dodavatelů a porovná zboží mezi sebou podle klíčových parametrů. Systém poté na základě dat z minulosti určí optimální množství nakupovaného zboží.

OPTIMALIZACE PŘÍJMU ZBOŽÍ NA SKLAD A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KONTROLY ZBOŽÍ

Systém nepřetržitě sleduje procesy příjmu zboží a kontroluje chování skladníků. Dokáže upozorňovat na chyby a analyzovat chování pomocí algoritmů strojového učení pro prevenci jejich následného opakování.

OPTIMALIZACE A AUTOMATIZACE DOPRAVY ZBOŽÍ
K ZÁKAZNÍKOVI

Systém je schopen rozhodovat, jakým způsobem určité zboží expedovat vzhledem k dostupnosti na skladu, poloze skladu dodavatele, místa doručení a času doručení. Podle toho rozhodne, zdali zboží expedovat přímo od dodavatele.

BALENÍ ZBOŽÍ A PŘÍPRAVA ZBOŽÍ K EXPEDICI

Systém dokáže sledovat chování zaměstnanců při balení a přípravě zboží k expedici a identifikovat vzniklé chybové situace a upozornit na ně. Také dokáže pomocí algoritmů strojového učení těmto situacím předcházet.

LOGISTIKA SPOJENÁ SE SERVISEM PRODANÉHO ZBOŽÍ

Řešení pro logistiku servisu a servisní podpory. To se týká objednávání potřebných náhradních dílů, recyklace používaných výrobků i podpory zákazníků na dálku.

Partneři projektu LOGOT

Mr. Cloud s.r.o.

Zakládající řešitel projektu

EVROPSKÁ UNIE

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Kontaktujte nás